Match Results


This Is Sparta-a-a

Match Date: 2019-03-09
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Evgeniy Lovtsov
Range Master: Strutynskiy Vladimir
Stats Director: Lovtsova E

Open 
   1. Yakutik, Vitaliy (BLR)
   2. Lykov, Aleksandr A 
   3. Anikin, Roman B 
   4. Kharitonov, Vladimir V 
   5. Kudryavtsev, Oleg V 
   6. Pomiluyko, Dmitriy A 
   7. Kasatkin, Andrey V 
   8. Romanov, Maksim A 
   9. Kichaykin, Maksim S 
  10. Ivanov, Sergey V 

Standard 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Zakharov, Anton O 
   3. Safonov, Vladimir A 
   4. Kulakov, Roman A 
   5. Kazartsev, Aleksey I 
   6. Zaytsev, Nikolay L 
   7. Popov, Vladimir M 
   8. Chelnokov, Ivan A 
   9. Zagrebaylov, Aleksandr V 
  10. Beltser, Denis P 

Open Lady
   1. Deyviz, Elena A (RUS)
   2. Sviryd, Katsiaryna 
   3. Taranosova, Anna V 
   4. Chukhareva, Elena V 
   5. Pushkina, Valentina