Match Results


The Championship Of Russia 2018

Match Date: 2018-03-10
Match Discipline: Action Air
Match Director: Fyedorov Andrey
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Nesterova Nataliya

Open 
   1. Lobanov Artem V (RUS)
   2. Kimezhuk Boris A 
   3. Kimezhuk Timur A 
   4. Makartsev Artem D 
   5. Pochuev Aleksandr M 
   6. Runova Polina A 
   7. Chan Yuna B 
   8. Palienko Vadim T 
   9. Pochuev Mikhail A 
  10. Evseev Aleksey A 

Standard 
   1. Babayan Mikhail G (RUS)
   2. Tarasov Aleksandr S 
   3. Evdokimov Vadim M 
   4. Paraskevich Petr S 
   5. Rybakov Evgeniy A 
   6. Kunaev Sergey V 
   7. Shulepnikov Dmitriy V 
   8. Sharafanenko Daniil P 
   9. Kotlyar Maksim A 
  10. Ivashentsev Rodion V 

Production 
   1. Potapenko Evgeniy V (RUS)
   2. Shvets Dmitriy A 
   3. Mubarakov Ramazan B 
   4. Semenov Andrey V 
   5. Andreev Anton V 
   6. Sidorovich Vladimir V 
   7. Pochkaenko Aleksey A 
   8. Semenov Kirill A 
   9. Dorofeev Mikhail A 
  10. Abramov Aleksandr A 

Open Junior
   1. Kimezhuk Timur A (RUS)
   2. Makartsev Artem D 
   3. Runova Polina A 
   4. Chan Yuna B 
   5. Palienko Vadim T 

Standard Junior
   1. Tarasov Aleksandr S (RUS)
   2. Evdokimov Vadim M 
   3. Sharafanenko Daniil P 
   4. Kotlyar Maksim A 
   5. Yakimova Ekaterina A 

Production Junior
   1. Semenov Kirill A (RUS)
   2. Dorofeev Mikhail A 
   3. Abramov Aleksandr A 
   4. Shmelev Maksim O 
   5. Latunova Olga A 

Production Senior
   1. Mubarakov Ramazan B (RUS)
   2. Lukyanenko Aleksandr N 
   3. Korzhikov Olge N 
   4. Romanov Evgeniy V 
   5. Shkadin Veniamin V