Match Results


Cps Masters

Match Date: 2016-10-14
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Gubin, Ilya N 
   3. Lavrinenko, Andrey A 
   4. Kopylov, Aleksey V 
   5. Babayan, Mikhail G 
   6. Izenbaev, Albert A 
   7. Fyedorov, Roman V 
   8. Denisov, Arseniy G 
   9. Kalita, Vladimir A 
  10. Burchuladze, Nikolay S 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Miroshnichenko, Aleksey V 
   3. Fedorov, Andrey S 
   4. Aliev, Timur R 
   5. Pishchulyev, Aleksey V 
   6. Kulishov, Andrey V 
   7. Shpigel, Oleg L 
   8. Rozanov, Yuriy A 
   9. Kopylkov, Maksim M 
  10. Samodumskiy, Stanislav A 

Standard Lady
   1. Tabachenko, Ekaterina V (RUS)
   2. Kuznetsova, Olga V 
   3. Abramova, Tatyana M 
   4. Merkelova, Svetlana Y 
   5. Ekkert, Natalya Y 

Production Senior
   1. Shchyegolev, Igor O (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Gromadzkiy, Konstantin B 
   4. Konkov, Sergey N 
   5. Lyskin, Pavel V