Match Results


Cup Of Moscow

Match Date: 2016-03-19
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Zasukhin Konstantin

Open 
   1. Kondrukh, Anatoliy А (RUS)
   2. Rudov, Sergei U 
   3. Vdovin, Evgeniy A 
   4. Anikin, Anatoliy P 
   5. Basov, Aleksey N 
   6. Chuev, Andrey V 
   7. Rudenko, Aleksey I 
   8. Zasukhin, Konstantin E 
   9. Brovchuk, Gennadiy Y 
  10. Golov, Aleksandr V 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Gubin, Ilya N 
   3. Izenbaev, Albert A 
   4. Elbaev, Anzor B 
   5. Lipatov, Sergey A 
   6. Amirov, Ramil R 
   7. Fyedorov, Roman V 
   8. Kopylov, Aleksey V 
   9. Nemykin, Mikhail S 
  10. Denisov, Arseniy G 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Ashikhmin, Dmitriy V 
   3. Denishchuk, Andrey Y 
   4. Ragozin, Aleksey V 
   5. Bogatyrev, Aleksey А 
   6. Kuzmin, Igor E 
   7. Mitishev, Rizvan R 
   8. Solovich, Oleg M 
   9. Balabanov, Anatoliy S 
  10. Fursov, Sergey A 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy V 
   3. Nikitin, Oleg A 
   4. Barsukov, Aleksandr V 
   5. Fedchin, Anton S 
   6. Fedorov, Andrey S 
   7. Polyakov, Andrey V 
   8. Kulishov, Andrey V 
   9. Miroshnichenko, Aleksey V 
  10. Popov, Aleksandr V 

Standard Lady
   1. Strumentova, Yuliya N (RUS)
   2. Zagulyaeva, Marina A 
   3. Abramova, Tatyana M 
   4. Zemscova, Vera 
   5. Terenteva, Aleksandra K 

Production Lady
   1. Tabachenko, Ekaterina V (RUS)
   2. Gorbacheva, Irina V 
   3. Deledivka, Inna V 
   4. Merkelova, Svetlana Y 
   5. Mishnyeva, Aleksandra P 

Standard Junior
   1. Nemykin, Nikita M (RUS)
   2. Pakhomov, Danila I 
   3. Fedorov, Kirill A 
   4. Shain, Mikhail K 
   5. Abramov, Ivan A 

Open Senior
   1. Chuev, Andrey V (RUS)
   2. Rudenko, Aleksey I 
   3. Zasukhin, Konstantin E 
   4. Brovchuk, Gennadiy Y 
   5. Golov, Aleksandr V 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Kurbatskikh, Vasiliy A 
   3. Petrushin, Evgeniy B 
   4. Medvednikov, Oleg V 
   5. Karagedov, Igor B 

Production Senior
   1. Sanzharevskiy, Aleksandr D (RUS)
   2. Pakhomov, Dmitriy P 
   3. Anashkin, Andrey G 
   4. Gromadzkiy, Konstantin B 
   5. Konkov, Sergey N