Match Results


Eleftheria Shotgun 2014

Match Date: 2014-02-22 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: DINOS SOUMALEVRIS And MIKE ZAFIRIDIS 
Range Master: SPIROS KARDOULIAS And CHRISTOS MANTZARIDIS 
Stats Director: KOSTAS PAPAPETROS 

Open 
   1. JANKOVIC IGOR (SER)
   2. BECHTSOUDIS AP. 
   3. IVANTSOS S. 
   4. SAVELIDIS CH. 
   5. BECHTSOUDIS NIK 
   6. TOPOUZIS K. 
   7. SKLAVIS D. 
   8. LIMPIKIS K. 
   9. MANTZARIDIS CH 
  10. TERTSIS M. 

Standard 
   1. JANKOVIC GORAN (SER)
   2. SKLAVIS AL. 
   3. FILLIROU G. 
   4. NIKOLOV N. 
   5. THEODOSIS IL. 
   6. VERGOS AP. 
   7. FOUNTAS K. 
   8. PAPADOPOULOS G. 
   9. MARKOUDIS ST 
  10. FILOLIAS D. 

Standard Manual 
   1. MIHAILOVIC NIKOLA (SER)
   2. CHRISTOKOV IVAN 
   3. ROUMELIOTAKIS K. 
   4. FITILIS ATH. 
   5. ZAFIRIDIS M. 
   6. TSIAVOS G. 
   7. SKOUZOS B. 
   8. CHATZIEVAGGELOU AL. 
   9. KARALIS K. 
  10. PSACHOS G. 

Modified 
   1. RAKETIC BRAN. (SER)
   2. TSIAVOS TH. 
   3. ARAPKOULES I. 
   4. ZAFIRIDIS SOT-TH. 
   5. KATHARIOS CH 
   6. SISMANIS ATH 
   7. DOUMANIS I. 
   8. GIANNAKOS K. 
   9. FITILIS EVAG. 
  10. LEVENTIS VAS. 

Open Senior
   1. BECHTSOUDIS AP (GRE)
   2. SAVELIDIS CH. 
   3. SKLAVIS D. 
   4. LIMPIKIS K. 
   5. MANTZARIDIS CH 

Standard Manual Senior
   1. ROUMELIOTAKIS K. (GRE)
   2. ZAFIRIDIS M. 
   3. TSIAVOS G. 
   4. PSACHOS G. 
   5. GRAVANIS D. 

Modified Senior
   1. ARAPKOULES I. (GRE)
   2. KATHARIOS CH 
   3. DOUMANIS I. 
   4. MARKOU A. 
   5. SOUMALEVRIS D.