Match Results


Open Championship Of Siberia, Shotgun

Match Date: 2014-05-16
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Ivashko A.V.
Range Master: Chupin T.Yu.
Stats Director: Fedoseev D

Open 
   1. Mubarakov, Ramazan B (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Rybalkin, Oleg A 
   4. Ivashko, Aleksandr V 
   5. Shorvaev, Aleksandr E 
   6. Languev, Ivan A 
   7. Pikov, Ruslan G 
   8. Dolotenko, Evgeniy M 
   9. Sumin, Pavel A 
  10. Zaynitdinov, Sergey M 

Standard 
   1. Shevchenko, Sergey V (RUS)
   2. Romanov, Ivan A 
   3. Ananichev, Vladimir A 
   4. Tatarkin, Aleksey V 
   5. Fedorov, Dmitriy Y 
   6. Fidarov, Aleksandr V 
   7. Laka, Andrey A 
   8. Dudarev, Ilya A 
   9. Lisimenko, Viktor V 
  10. Kharitonov, Sergey V 

Standard Manual 
   1. Korkodinov, Vladimir V (RUS)
   2. Ivanov, Ruslan M 
   3. Shashin, Konstantin V 
   4. Cherkasov, Aleksey S 
   5. Goncharov, Viktor V 
   6. Krivoshapkin, Andrey I 
   7. Ryabtsev, Yuriy V 
   8. Gorkov, Konstantin V 
   9. Gryaznov, Konstantin A 
  10. Naumenko, Dmitriy A 

Open Lady
   1. Rumyantseva, Natalya V (RUS)
   2. Stafeeva, Yana 
   3. Nurlatova, Olga A 
   4. Tyapkina, Vera A 
   5. Gnyetova, Margarita V