Match Results


Russian Handgun Cup "Cup Of DOSAAF", Second Round

Match Date: 2013-05-18
Match Discipline: Handgun
Match Director: Aleksandr Polegeshko
Range Master: Andrei Fedorov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Rudov, Sergey (RUS)
   2. Smirnov, Filipp 
   3. Ostrovskiy, Dmitriy 
   4. Sannikov, Pavel 
   5. Oskirko, Sergey 
   6. Anikin, Anatoliy 
   7. Pay, Boris 
   8. Yakovlev, Vladimir 
   9. Andreev, Anton 
  10. Soldetskiy, Sergey 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy 
   3. Gubin, Ilya 
   4. Amirov, Ramil 
   5. Boyarkin, Viktor 
   6. Efimov, Evgeniy 
   7. Kurbatskikh, Vasiliy 
   8. Serdyukov, Aleksey 
   9. Vlasov, Oleg 
  10. Polegeshko, Aleksandr 

Production 
   1. Pichugin, Aleksey (RUS)
   2. Ragozin, Aleksey 
   3. Gushchina, Mariya 
   4. Vesa, Kaunisto 
   5. Nikitin, Oleg 
   6. Danilovich, Pavel 
   7. Lipatov, Sergey 
   8. Gushchin, Mikhail 
   9. Voyno, Aleksey 
  10. Godov, Ivan 

Standard Lady
   1. Vasileva, Vera (RUS)
   2. Petryshina, Zoy 
   3. Minaeva, Margarita 
   4. Deledivka, Inna 
   5. Gordeeva, Olga 

Standard Senior
   1. Efimov, Evgeniy (RUS)
   2. Kurbatskikh, Vasiliy 
   3. Serdyukov, Aleksey 
   4. Sanzharevskiy, Aleksandr 
   5. Anashkin, Andrey