Match Results


Russian Handgun Cup "Cup Of DOSAAF", Second Round

Match Date: 2013-05-18 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Aleksandr Polegeshko 
Range Master: Andrei Fedorov 
Stats Director: Victoria Makovetskaya 

Open 
   1. Rudov, Sergey (RUS)
   2. Smirnov, Filipp 
   3. Ostrovskiy, Dmitriy 
   4. Sannikov, Pavel 
   5. Oskirko, Sergey 
   6. Anikin, Anatoliy 
   7. Pay, Boris 
   8. Yakovlev, Vladimir 
   9. Andreev, Anton 
  10. Soldetskiy, Sergey 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy 
   3. Gubin, Ilya 
   4. Amirov, Ramil 
   5. Boyarkin, Viktor 
   6. Efimov, Evgeniy 
   7. Kurbatskikh, Vasiliy 
   8. Serdyukov, Aleksey 
   9. Vlasov, Oleg 
  10. Polegeshko, Aleksandr 

Production 
   1. Pichugin, Aleksey (RUS)
   2. Ragozin, Aleksey 
   3. Gushchina, Mariya 
   4. Vesa, Kaunisto 
   5. Nikitin, Oleg 
   6. Danilovich, Pavel 
   7. Lipatov, Sergey 
   8. Gushchin, Mikhail 
   9. Voyno, Aleksey 
  10. Godov, Ivan 

Standard Lady
   1. Vasileva, Vera (RUS)
   2. Petryshina, Zoy 
   3. Minaeva, Margarita 
   4. Deledivka, Inna 
   5. Gordeeva, Olga 

Standard Senior
   1. Efimov, Evgeniy (RUS)
   2. Kurbatskikh, Vasiliy 
   3. Serdyukov, Aleksey 
   4. Sanzharevskiy, Aleksandr 
   5. Anashkin, Andrey