Match Results


Hellenic Shotgun Nationals 2014

Match Date: 2014-09-07
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Christos Mantzaridis / Kostas Tsiolakis
Range Master: Mike Zafiridis
Stats Director: John Kathareios

Open 
   1. Jankovic, Igor (SER)
   2. Ivantsos, Stephanos 
   3. Soulis, Georgios 
   4. Karalakis, Mike 
   5. Babaitis, Stelios 
   6. Soumalevris, Dinos 
   7. Savvelidis, Charalampos 
   8. Babaitis, John 
   9. Chasogia, Eystathia 
  10. Stavrianakis, Vasileios 

Standard 
   1. Jankovic, Goran (SER)
   2. Filipou, George 
   3. Tsintogiannis, Argyrios 
   4. Karasoulos, Dimitris 
   5. Gravanis, Vangelis 
   6. Kourdis, John 
   7. Markoudis, Stavros 
   8. Vergos, Apostolos 
   9. Loginov, Dimitris 
  10. Fotopoulos, Alex 

Standard Manual 
   1. Mihajlovic, Nikola (SER)
   2. Roumeliotakis, Kostas 
   3. Kontopoulos, John 
   4. Karahalios, Panagiotis 
   5. Fitilis, Athanasios 
   6. Tsiavos, Georgios 
   7. Fitilis, Vangelis 
   8. Mavrogenis, Christos 
   9. Vasilas, Kostas 
  10. Efentakis, Antonis 

Modified 
   1. Raketic, Branislav (SER)
   2. Arapkoules, John 
   3. Sismanis, Athanasios 
   4. Kathareios, Christos 
   5. Zafiridis, Sotiris 
   6. Korkos, Kostas 
   7. Zafiridis, Mike 
   8. Skouzos, Vasilis 
   9. Totekidis, Christos 
  10. Kathareios, John 

Open Junior
   1. Ragias, Visarion (GRE)
   2. Behtsoudis, Nikos 
   3. Roumeliotakis, Nikos 
   4. Stefanidis, Stavros 
   5. Soldatos, Stavros 

Open Senior
   1. Soulis, Georgios (GRE)
   2. Soumalevris, Dinos 
   3. Savvelidis, Charalampos 
   4. Babaitis, John 
   5. Behtsoudis, Apostolos 

Standard Senior
   1. Papadopoulos, George (GRE)
   2. Agagiotis, George 
   3. Adamakopoulos, Theodoros 
   4. Georgakos, Thanos 
   5. Kastros, Nikos 

Modified Senior
   1. Raketic, Branislav (SER)
   2. Arapkoules, John 
   3. Kathareios, Christos 
   4. Zafiridis, Mike 
   5. Totekidis, Christos