Match Results


Russian Rifle Cup, Second Round

Match Date: 2013-08-23 
Match Discipline: Rifle 
Match Director: Utrobin, Andrey 
Range Master: Chegodaev, Sergey 
Stats Director: Balobanov, Aleksandr 

Open Semi-Auto 
   1. Rybalkin, Oleg (RUS)
   2. Petukhov, Aleksandr 
   3. Kirisenko, Andrey 
   4. Khalitov, Roman 
   5. Miroshnichenko, Sergey 
   6. Zinovev, Roman 
   7. Chegodaev, Sergey 
   8. Ilin, Vsevolod 
   9. Kozlov, Sergey 
  10. Klenov, Oleg 

Standard Semi-Auto 
   1. Konev, Vitaliy (RUS)
   2. Vikharev, Andrey 
   3. Repin, Vladimir 
   4. Shchetinin, Sergey 
   5. Yankov, Anton 
   6. Tyurin, Aleksey 
   7. Kochiev, Konstantin 
   8. Steshin, Vladimir 
   9. Yakovlev, Vladimir 
  10. Isakov, Dmitriy