Match Results


Handgun Hellenic Nationals

Match Date: 2008-06-21
Match Discipline: Handgun
Match Director: Dimitrios Sklavis
Range Master: Chris Mantzaridis
Stats Director: Manolis Maragoudakis - George Zervas

Open 
   1. Fessas D. (GRE)
   2. Vlamakis G. 
   3. Madaros K. 
   4. Kartapanis I. 
   5. Drakakis P. 
   6. Kalogerakis G. 
   7. Vorilas S. 
   8. Kakogiannis E. 
   9. Alexiou E. 
  10. Savidis I. 

Standard 
   1. Sklavis A. (GRE)
   2. Poutoglidis G. 
   3. Tsiskakis E. 
   4. Vassileiou N. 
   5. Pentheroudakis E. 
   6. Leontaridis P. 
   7. Papapetros K. 
   8. Soumalevris K. 
   9. Topouzis K. 
  10. Andriopoulos V. 

Production 
   1. Ragias K. (GRE)
   2. Kalonikidis A. 
   3. Xynogalas A. 
   4. Syrogiannis A. 
   5. Cheropoulos S. 
   6. Tsivis K. 
   7. Iliopoulos G. 
   8. Samaritakis E. 
   9. Dafnomilis P. 
  10. Stavrakidis K. 

Modified 
   1. Roumeliotakis K. (GRE)
   2. Zacharioudakis M. 
   3. Voulmes P. 
   4. Papagiannopoulos E. 
   5. Zafiridis M. 
   6. Dritsas D. 
   7. Tertsis G. 
   8. Chaliabalias Chr. 
   9. Alexiou I. 
  10. Zervas G. 

Open Lady
   1. Fotopoulou M. (GRE)
   2. Bergele K. 
   3. Papastavropoulou E. 
   4. Papadopoulou M. 
   5. Christakou K. 

Production Lady
   1. Nikolaou E. (GRE)
   2. Lazaridou S. 
   3. Asikeli P. 
   4. Liaga G. 
   5. Sosoglou A. 

Open Senior
   1. Vorilas S. (GRE)
   2. Kakogiannis E. 
   3. Meimaridis G. 
   4. Veis G. 
   5. Mantzaridis Chr. 

Standard Senior
   1. Andriopoulos V. (AUT)
   2. Noussis F. 
   3. Papadopoulos G. 
   4. Sklavis D. 
   5. Fytatzis D. 

Production Senior
   1. Hoff M. (AUT)
   2. Kazanidis G. 
   3. Panagopoulos A. 
   4. Laskaris E. 
   5. Georgiadis Char.