Match Results


Handgun Hellenic Nationals

Match Date: 2008-06-21 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Dimitrios Sklavis 
Range Master: Chris Mantzaridis 
Stats Director: Manolis Maragoudakis - George Zervas 

Open 
   1. Fessas D. (GRE)
   2. Vlamakis G. 
   3. Madaros K. 
   4. Kartapanis I. 
   5. Drakakis P. 
   6. Kalogerakis G. 
   7. Vorilas S. 
   8. Kakogiannis E. 
   9. Alexiou E. 
  10. Savidis I. 

Standard 
   1. Sklavis A. (GRE)
   2. Poutoglidis G. 
   3. Tsiskakis E. 
   4. Vassileiou N. 
   5. Pentheroudakis E. 
   6. Leontaridis P. 
   7. Papapetros K. 
   8. Soumalevris K. 
   9. Topouzis K. 
  10. Andriopoulos V. 

Production 
   1. Ragias K. (GRE)
   2. Kalonikidis A. 
   3. Xynogalas A. 
   4. Syrogiannis A. 
   5. Cheropoulos S. 
   6. Tsivis K. 
   7. Iliopoulos G. 
   8. Samaritakis E. 
   9. Dafnomilis P. 
  10. Stavrakidis K. 

Modified 
   1. Roumeliotakis K. (GRE)
   2. Zacharioudakis M. 
   3. Voulmes P. 
   4. Papagiannopoulos E. 
   5. Zafiridis M. 
   6. Dritsas D. 
   7. Tertsis G. 
   8. Chaliabalias Chr. 
   9. Alexiou I. 
  10. Zervas G. 

Open Lady
   1. Fotopoulou M. (GRE)
   2. Bergele K. 
   3. Papastavropoulou E. 
   4. Papadopoulou M. 
   5. Christakou K. 

Production Lady
   1. Nikolaou E. (GRE)
   2. Lazaridou S. 
   3. Asikeli P. 
   4. Liaga G. 
   5. Sosoglou A. 

Open Senior
   1. Vorilas S. (GRE)
   2. Kakogiannis E. 
   3. Meimaridis G. 
   4. Veis G. 
   5. Mantzaridis Chr. 

Standard Senior
   1. Andriopoulos V. (AUT)
   2. Noussis F. 
   3. Papadopoulos G. 
   4. Sklavis D. 
   5. Fytatzis D. 

Production Senior
   1. Hoff M. (AUT)
   2. Kazanidis G. 
   3. Panagopoulos A. 
   4. Laskaris E. 
   5. Georgiadis Char.