Match Results


Hellenic IPSC Shotgun Nationals

Match Date: 2007-06-17 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Markos Tertsis-Paris Roussos 
Range Master: Ioannis Anastasiou 
Stats Director: George Zervas-Manolis Maragoudakis 

Open 
   1. G. Soulis (GRE)
   2. K. Exarchos 
   3. I. Alexiou 
   4. Sp. Mporsis 
   5. Emm. Psaroudakis 
   6. D. Karachalios 
   7. N. Xanthopoulos 
   8. K. Legatos 
   9. M. Tertsis 
  10. M. Maragoudakis 

Standard 
   1. Al. Sklavis (GRE)
   2. I. Anastasiou 
   3. St. Chairopoulos 
   4. K. Siachamis 
   5. P. Kotsanas 
   6. D. Polyzois 
   7. An. Panagiotopoulos 
   8. G. Pagonis 
   9. K. Lympikis 
  10. I. Anastasopoulos 

Standard Manual 
   1. K. Roumeliotakis (GRE)
   2. I. Kontopoulos 
   3. I. Tsiampas 
   4. I. Kelaidis 
   5. A. Kriempardis 
   6. G. Makris 
   7. A. Alafogiannis 
   8. K. Kolokythas 
   9. I. Nikoloudakis 
  10. I. Kakavoulas 

Modified 
   1. K. Soumalevris (GRE)
   2. I. Arapkoules 
   3. M. Zafeiridis 
   4. I. Doumanis 
   5. E. Papagiannopoulos 
   6. K. Topouzis 
   7. K. Semos 
   8. TH. Kouroukidis 
   9. G. Soumalevris 
  10. M. Tsamis 

Open Senior
   1. G. Soulis (GRE)
   2. K. Exarchos 
   3. I. Alexiou 
   4. S. Mporsis 
   5. Emm . Psaroudakis