Match Results


Cps Cup Masters 2

Match Date: 2019-03-14
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Open 
   1. Rudov, Sergey Y (RUS)
   2. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   3. Soldetskiy, Sergey G 
   4. Kondrukh, Anatoliy I 
   5. Basov, Aleksey N 
   6. Shchyegolev, Igor O 
   7. Konkov, Sergey N 
   8. Kuznetsov, Yuriy D 
   9. Ostrovenko, Vladimir E 
  10. Kuznetsova, Dina Y 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Galstyan, Aykaz D 
   3. Gubin, Ilya N 
   4. Saprykin, Andrey V 
   5. Mukhametshin, Rustem M 
   6. Belov, Mikhail P 
   7. Deledivka, Vitaliy S 
   8. Tysyachnyy, Sergey I 
   9. Sokolov, Dmitriy A 
  10. Tyulenev, Aleksandr E 

Classic 
   1. Amirov, Ramil R (RUS)
   2. Mitishev, Rizvan R 
   3. Samodumskiy, Stanislav A 
   4. Kulishov, Andrey V 
   5. Rozanov, Yuriy A 
   6. Pushkarev, Sergey A 
   7. Petrushin, Evgeniy B 
   8. Zinovev, Arkadiy V 
   9. Mendelev, Pavel V 
  10. Potekhin, Viktor Y 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy A 
   3. Fyedorov, Roman V 
   4. Panachev, Leonid G 
   5. Fyedorov, Kirill A 
   6. Markov, Aleksandr G 
   7. Aliev, Timur R 
   8. Komlev, Aleksey V 
   9. Pishchulyev, Aleksey V 
  10. Getmanovich, Vladimir Z 

Production Optics 
   1. Polyakov, Andrey V (RUS)
   2. Manturov, Evgeniy D 
   3. Fedorov, Andrey S 
   4. Neshel, Andrey M 
   5. Petrov, Dmitriy A 
   6. Babayan, Mikhail G 
   7. Pantyukhin, Dmitriy V 
   8. Fabianchuk, Sergey V 
   9. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
  10. Ivanova, Darya A 

Standard Lady
   1. Ekkert, Natalya Y (RUS)
   2. Ilina, Mariya I 
   3. Abramova, Tatyana M 
   4. Iodko, Olga A 
   5. Melkova, Olga L 

Production Lady
   1. Kazakova, Ekaterina V (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Gorbacheva, Irina V 
   4. Sadykova, Ekaterina V 
   5. Kuryanova, Marina M 

Open Senior
   1. Rudov, Sergey Y (RUS)
   2. Soldetskiy, Sergey G 
   3. Kondrukh, Anatoliy I 
   4. Shchyegolev, Igor O 
   5. Konkov, Sergey N 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Zobkov, Aleksey V 
   3. Langner, Aleksandr V 
   4. Salomatin, Yuriy V 
   5. Mitrofanov, Pavel V 

Classic Senior
   1. Amirov, Ramil R (RUS)
   2. Pushkarev, Sergey A 
   3. Petrushin, Evgeniy B 
   4. Zinovev, Arkadiy V 
   5. Lantsman, Lazar G 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Gruzmanov, Konstantin V 
   4. Pakhomov, Dmitriy P 
   5. Moskalev, Mikhail V