Match Results


Archandel Michael Cup - First Round

Match Date: 2016-02-26
Match Discipline: Handgun
Match Director: Titov Vladimir / Lyubor Novak
Range Master: Stanislav Grubyak
Stats Director: Wieslaw GENO Sioda, Jan JUMBO Stanek

Open 
   1. Boyarkin, Viktor A (RUS)
   2. Kamenicek, Martin 
   3. Khalitov, Roman R 
   4. Sannikov, Pavel V 
   5. Anikin, Anatoliy P 
   6. Sumin, Pavel A 
   7. Tretyakov, Anton S 
   8. Ermolaev, Aleksandr V 
   9. Burakin, Evgeniy S 
  10. Karelina, Alyena V 

Standard 
   1. De Cobos, Eduardo M (ESP)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Titov, Vladimir 
   4. Gubin, Ilija N 
   5. Elbaev, Anzor B 
   6. Lunin, Aleksandr A 
   7. Gubich, Georgiy N 
   8. Burchuladze, Nikolay S 
   9. Lipatov, Sergey A 
  10. Pakhomov, Danila I 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Travkin, Artem A 
   3. Ashikhmin, Dmitriy V 
   4. Bogatirev, Aleksey 
   5. Denishchuk, Andrey Y 
   6. Kuzmin, Igor E 
   7. Solovich, Oleg M 
   8. Perskevich, Roman V 
   9. Anashkin, Andrey G 
  10. Zyuzin, Anatoliy V 

Production 
   1. Pichugin, Aleksey (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy V 
   3. Altushkin, Igor A 
   4. Voyno, Aleksey A 
   5. Elkin, Aleksandr M 
   6. Berdnikov, Sergey M 
   7. Gushchin, Mikhail Y 
   8. Zudin, Dmitriy I 
   9. Malov, Aleksandr Y 
  10. Vakhaniya, Ramazi R 

Standard Lady
   1. Makarova, Tatyana G (RUS)
   2. Chernenko, Anastasiya V 
   3. Strumentova, Yuliya N 
   4. Zagulyaeva, Marina A 
   5. Melkova, Olga L 

Production Lady
   1. Tabachenko, Ekaterina V (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Efimova, Elena E 
   4. Kuznetsova, Olga V 
   5. Kirshneva, Larisa V 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilija N (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Medvednikov, Oleg V 
   4. Serdyukov, Aleksey V 
   5. Kabanov, Petr I 

Production Senior
   1. Kalinin, Oleg S (RUS)
   2. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   3. Kozhurov, Igor P 
   4. Yakovlev, Oleg G 
   5. Sokolov, Vladimir Y