Match Results


Grand Freestyle 2016

Match Date: 2016-07-15
Match Discipline: Handgun
Match Director: Nikolaev Andrey
Range Master: Oleg Nikitin
Stats Director: Mitrofanov Andrey

Standard 
   1. Izenbaev Albert (RUS)
   2. Kalita Vladimir 
   3. Pashkov Gurgen 
   4. Gubin Ilya 
   5. Denisov Arseniy 
   6. Deledivka Vitaliy 
   7. Fedorov Andrey 
   8. Babayan Mikhail 
   9. Belov Mikhail 
  10. Bondarev Grigoriy 

Production 
   1. Lipatov Sergey (RUS)
   2. Nikitin Oleg 
   3. Deledivka Inna 
   4. Rozanov Yuriy 
   5. Shain Mikhail 
   6. Kopylkov Maksim 
   7. Panachev Leonid 
   8. Gorbunov Evgeniy 
   9. Ternovskiy Aleksey 
  10. Altynov Maksim 

Standard Senior
   1. Gubin Ilya (RUS)
   2. Kurbatskikh Vasiliy 
   3. Pushkarev Sergey 
   4. Karagedov Igor 
   5. Tomashko Yuriy 

Production Senior
   1. Shchyegolev Igor (RUS)
   2. Malyshev Valeriy 
   3. Pakhomov Dmitriy 
   4. Anashkin Andrey 
   5. Gromadzkiy Konstantin