Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2012-06-08 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Aleksandr Polegeshko 
Range Master: Artem Travkin 
Stats Director: Victoria Makovetskaya 

Open 
   1. Novikov, Vladimir (RUS)
   2. Orlov, Sergey 
   3. Koshkin, Ivan 
   4. Braginsky, Igor 
   5. Dmitriev, Vadim 
   6. Ilin, Vsevolod 
   7. Kirisenko, Andrey 
   8. Minakov, Evgeniy 
   9. Denisov, Vyacheslav 
  10. Khalitov, Roman 

Standard 
   1. Danilovich, Pavel (RUS)
   2. Vikharev, Andrey 
   3. Konov, Sergey 
   4. Shevchenko, Sergey 
   5. Avdeev, Kirill 
   6. Skopin, Maksim 
   7. Pravednikov, Vladimir 
   8. Fersakov, Vasiliy 
   9. Goncharov, Viktor 
  10. Vladimirov, Anton 

Standard Manual 
   1. Petukhov, Aleksandr (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Mashechkov, Artyem 
   4. Skvortsov, Sergey 
   5. Salikov, Oleg 
   6. Lipin, Ilya 
   7. Nikolaev, Yuriy 
   8. Zamula, Vitaliy 
   9. Yunyev, Denis 
  10. Kononenko, Pavel 

Modified 
   1. Voyno, Aleksey (RUS)
   2. Chamyan, Vladimir 
   3. Voyno, Aleksandr 
   4. Venetskiy, Aleksandr 
   5. Nevolin, Aleksey 
   6. Myagkikh, Roman 
   7. Chernousov, Dmitriy 
   8. Chegodaev, Sergey 
   9. Zasukhin, Konstantin 
  10. Kropotov, Aleksandr