Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2014-06-20
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Andrey Fjodorov
Range Master: Artiom Rozkov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Mubarakov, Ramazan B (RUS)
   2. Ilin, Vsevolod V 
   3. Kirisenko, Andrey V 
   4. Shorvaev, Aleksandr E 
   5. Novikov, Vladimir V 
   6. Orlov, Sergey V 
   7. Khalitov, Roman R 
   8. Ivashko, Aleksandr V 
   9. Rybalkin, Oleg A 
  10. Zalichev, Aleksandr B 

Standard 
   1. Plaksin, Vasiliy A (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Vikharev, Andrey I 
   4. Chamyan, Vladimir A 
   5. Shevchenko, Sergey V 
   6. Avdeev, Kirill V 
   7. Skopin, Maksim Y 
   8. Fersakov, Vasiliy N 
   9. Verkholantsev, Aleksandr P 
  10. Romanov, Ivan A 

Standard Manual 
   1. Yakimov, Pavel N (RUS)
   2. Petukhov, Aleksandr G 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Zakharov, Denis V 
   5. Mashechkov, Artyem V 
   6. Shashin, Konstantin V 
   7. Sarabskiy, Anton O 
   8. Kononenko, Pavel A 
   9. Elistratov, Andrey A 
  10. Korkodinov, Vladimir V 

Modified 
   1. Voyno, Aleksey A (RUS)
   2. Venetskiy, Aleksandr V 
   3. Gunichev, Andrey I 
   4. Ryazantsev, Dmitriy V 
   5. Tatarkin, Aleksey V 
   6. Voyno, Aleksandr A 
   7. Chernousov, Dmitriy I 
   8. Myagkikh, Roman Y 
   9. Chernousov, Evgeniy I 
  10. Yakovlev, Vladimir Y 

Open Lady
   1. Shvarts, Mariya V (RUS)
   2. Karelina, Alyena V 
   3. Korobeynik, Tatyana S 
   4. Rumyantseva, Natalya V 
   5. Nurlatova, Olga A 

Open Senior
   1. Mubarakov, Ramazan B (RUS)
   2. Efimov, Evgeniy B 
   3. Volkov, Aleksandr M 
   4. Terentev, Sergey A 
   5. Sokolov, Sergey V