Match Results


OASK Shotgun Cup

Match Date: 2014-03-30
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Zafeiridis Mike
Range Master: Kelaidakis Ioannis
Stats Director: Katharios Ioannis

Open 
   1. Anastasiou Ioannis (GRE)
   2. Gkoufas Plouton 
   3. Papadopetrakis Christos 
   4. Mpehtsoudis Apostolos 
   5. Hamlatzis Alexandros 
   6. Kolympianakis Emmanouil 
   7. Ivantsos Stephanos 
   8. Mpehtsoudis Nikolaos 
   9. Ploumpis Kostas 
  10. Paraskevopoulos Kostas 

Standard 
   1. Filippou Georgios (GRE)
   2. Karasoulos Dimitrios 
   3. Politakis Lazaros 
   4. Kourdis Ioannis 
   5. Tsiolakis Konstantinos 
   6. Fountas Konstantinos 
   7. Fotopoulos Alex 
   8. Kornaros Nikolaos 
   9. Filolias Dimitrios 
  10. Sarampalos Konstantinos 

Standard Manual 
   1. Kontopoulos Ioannis (GRE)
   2. Roumeliotakis Konstantinos 
   3. Fitilis Athanasios 
   4. Tsiavos Georgios 
   5. Vasilas Konstantinos 
   6. Karalis Konstantinos 
   7. Efentakis Antonios 
   8. Zafeiridis Mike 
   9. Dalianis Andreas 
  10. Mavrogenis Christos 

Modified 
   1. Tsiavos Themistoklis (GRE)
   2. Kathareios Christos 
   3. Sismanis Athanasios 
   4. Zafeiridis Sotiris 
   5. Ntoumanis Ioannis 
   6. Korkos Konstantinos 
   7. Morfovasilis Spyridon 
   8. Soumalevris Ntinos 
   9. Topouzis Konstantinos 
  10. Markou Andreas 

Standard Manual Senior
   1. Kontopoulos Ioannis (GRE)
   2. Roumeliotakis Konstantinos 
   3. Tsiavos Georgios 
   4. Zafeiridis Mike 
   5. Psahos Georgios 

Modified Senior
   1. Kathareios Christos (GRE)
   2. Ntoumanis Ioannis 
   3. Soumalevris Ntinos 
   4. Topouzis Konstantinos 
   5. Markou Andreas