Match Results


Karditsa Cup 2014

Match Date: 2014-08-24
Match Discipline: Handgun
Match Director: Savkovic Jelena
Range Master: Chairopoulos Stefanos - Mihtiev Krasimir
Stats Director: Katharios Christos

Open 
   1. Fessas Dimitrios (GRE)
   2. Saxoni Dimitra 
   3. Kakogiannis Efst 
   4. Mpampouris Basil 
   5. Delikostidis Efraim 
   6. Mixailidis Prodrom 
   7. Xanis Nikolaos 
   8. Kondilopoulos Dimitrios 
   9. Xatzidamianos Basilios 
  10. Chairopoulos Konst 

Standard 
   1. Vergos Apost (GRE)
   2. Mangarov Dimitar 
   3. Papagrigoiriou Evag 
   4. Apostolakopoulos Stef 
   5. Stamos Ioannis 
   6. Opsimos Anestis 
   7. Stavrianakis Basil 
   8. Papadopoulos Kostas 
   9. Kourdis Ioannis 
  10. Zacharopoulos Miron 

Classic 
   1. Chairopoulos Stef (GRE)
   2. Gravanis Evag 
   3. Kouvaras  Evag 
   4. Fotopoulos Alex 
   5. Bythopoulos Christos 
   6. Anagnostopoulos Thalis 
   7. Topouzis Kost 
   8. Christsodoulou Dimitrios 
   9. Stavridis Stavros 
  10. Agagiotis Georgios 

Production 
   1. Sklavis Alex (GRE)
   2. Gutiu Sebastian 
   3. Savkovic Jelena 
   4. Grigoriou Grigorios 
   5. Politakis Lazaros 
   6. Ivantsos Stef 
   7. Kouletsis Ioannis 
   8. Papadakis Mixal 
   9. Karadimitris Dimitrios 
  10. Athanasopoulos Lampros 

Production Lady
   1. Savkovic Jelena (SER)
   2. Kathariou Foivi 
   3. Boudiklari Niki 
   4. Cecilia Roba 
   5. Chani Despina 

Open Senior
   1. Fessas Dimitris (GRE)
   2. Kakogiannis Stathis 
   3. Mpampouris Basilios 
   4. Delikostidis Efraim 
   5. Chanis Nikolaos 

Standard Senior
   1. Apostolakopoulos Stefanos (GRE)
   2. Stamos Ioannis 
   3. Zaxaropoulos Myron 
   4. Aggelis Georgios 
   5. Georgiou Georgios