Match Results


Storm Of Citadel 2019

Match Date: 2019-05-02
Match Discipline: Handgun
Match Director: Evgeniy Eropolov
Range Master: Andrey Fyedorov
Stats Director: Viktoriya Makovetskaya

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Kalita, Vladimir A 
   4. Saprykin, Andrey V 
   5. Galstyan, Aykaz D 
   6. Foka, Bogdan O 
   7. Fjodorov, Andrey 
   8. Tyulenev, Aleksandr E 
   9. Deledivka, Vitaliy S 
  10. Tsapin, Igor V 

Classic 
   1. Mitishev, Rizvan R (RUS)
   2. Pushkarev, Sergey A 
   3. Petrushin, Evgeniy B 
   4. Potekhin, Viktor Y 
   5. Foka, Oleg Y 
   6. Chernobrov, Artem Y 
   7. Kovalyev, Viktor G 
   8. Abaev, Maksim A 
   9. Klyuchnikov, Evgeniy V 
  10. Adamovich, Evgeniy Y 

Production 
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Panachev, Leonid G 
   3. Deryabin, Igor S 
   4. Fyedorov, Roman V 
   5. Kalimullin, Aleksey R 
   6. Sigunyaev, Aleksey V 
   7. Vyaltsev, Nikolay S 
   8. Gushchin, Mikhail Y 
   9. Gura, Evgeniy A 
  10. Zudin, Dmitriy I 

Standard Lady
   1. Efimova, Elena E (RUS)
   2. Gordeychuk, Elena A 
   3. Terenteva, Aleksandra K 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Melkova, Olga L 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Tsegalko, Anna A 
   4. Isupova, Natalya G 
   5. Tyapkina, Vera A 

Standard Senior
   1. Ternovskiy, Aleksey I (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Suslov, Andrey I 
   4. Khramykh, Sergey A 
   5. Budarin, Gennadiy A 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg V (RUS)
   2. Serdyukov, Aleksey V 
   3. Ovsyannikov, Aleksey A 
   4. Safronov, Anatoliy Y 
   5. Tsegalko, Aleksandr N