Match Results


Russia Cup, Cheetah 2018

Match Date: 2018-08-17
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kolyshkov Dmitriy, Solovich Oleg
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Ivanov A.A.

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Popov, Aleksey S 
   3. Nemykin, Nikita M 
   4. Lunin, Aleksandr A 
   5. SAPRYKIN, ANDREY 
   6. Galstyan, Aykaz D 
   7. Petrykin, Dmitriy P 
   8. Pashkov, Gurgen G 
   9. Izenbaev, Albert A 
  10. Gunkin, Ivan D 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Mitishev, Rizvan R 
   4. Denishchuk, Andrey Y 
   5. Amirov, Ramil R 
   6. Rozanov, Yuriy A 
   7. Petrushin, Evgeniy B 
   8. Pushkarev, Sergey A 
   9. Mendelev, Pavel V 
  10. Suetin, Artem G 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy A 
   3. Neshel, Andrey M 
   4. Fyedorov, Roman V 
   5. Babayan, Mikhail G 
   6. Markov, Aleksandr G 
   7. Novikov, Dmitriy S 
   8. Miroshnichenko, Aleksey V 
   9. Panachev, Leonid G 
  10. Altynov, Maksim E 

Standard Lady
   1. Isupova, Natalya G (RUS)
   2. Ekkert, Natalya Y 
   3. Kuznetsova, Olga V 
   4. Melkova, Olga L 
   5. Abramova, Tatyana M 

Production Lady
   1. Gorbacheva, Irina V (RUS)
   2. Sadykova, Ekaterina V 
   3. Kuryanova, Marina M 
   4. Fadeeva, Ekaterina A 
   5. Panchenko, Anna A 

Standard Senior
   1. Ternovskiy, Aleksey I (RUS)
   2. Evsevyev, Pavel V 
   3. Kantemirov, Boris M 
   4. Stefanyuk, Vadim S 
   5. Kolyshkov, Dmitriy A 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   3. Malyshev, Valeriy V 
   4. Gruzmanov, Konstantin V 
   5. Cherepov, Aleksey V