Match Results


Red Star Cup, 4 Stage

Match Date: 2018-05-11
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Stepanov Sergey
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Tovstogan Ivan

Open 
   1. Kichaykin, Maksim S (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Golovanov, Stanislav A 
   4. Kharitonov, Vladimir V 
   5. Klyuchevskiy, Sergey A 
   6. Yakovlev, Denis S 
   7. Lykov, Aleksandr A 
   8. Kudryavtsev, Oleg V 
   9. Novosyelov, Yakov B 
  10. Pogudin, Andrey S 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Zakharov, Anton O 
   4. Malanukha, Aleksey L 
   5. Kisyelkin, Dmitriy N 
   6. Chamyan, Vladimir A 
   7. Demyanov, Egor A 
   8. Skopin, Maksim Y 
   9. Boytsov, Evgeniy V 
  10. Eremeev, Dmitriy Y 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Urbanovich, Anton V 
   3. Kapliev, Andrey V 
   4. Zakharov, Denis V 
   5. Kozmin, Viktor V 
   6. Pegachev, Daniil S 
   7. Karpinskiy, Stepan N 
   8. Ratner, Arseniy L 
   9. Antipov, Aleksey A 
  10. Gribakh, Konstantin B 

Modified 
   1. Lisimenko, Viktor V (RUS)
   2. Kuzmichev, Aleksey A 
   3. Voyno, Aleksandr A 
   4. Voyno, Aleksey A 
   5. Goncharov, Mikhail V 
   6. Perelaznyy, Vladilen V 
   7. Bessonov, Sergey V 
   8. Chaban, Yuriy V 
   9. Chernousov, Evgeniy I 
  10. Ryazantsev, Dmitriy V 

Open Lady
   1. Korobeynik, Tatyana S (RUS)
   2. Rumyantseva, Natalya V 
   3. Deyviz, Elena A 
   4. Romashina, Tatyana V 
   5. Lepilina, Svetlana Y