Match Results


Russian Frost: Shotgun Cup - 2019(1st Round)

Match Date: 2019-01-19
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova N.A.

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Kudryavtsev, Oleg V 
   3. Pogudin, Andrey S 
   4. Kichaykin, Maksim S 
   5. Romanov, Maksim A 
   6. Klyuchevskiy, Sergey A 
   7. Ivanov, Sergey V 
   8. Lykov, Aleksandr A 
   9. Yakovlev, Denis S 
  10. Bragin, Andrey S 

Standard 
   1. Zakharov, Anton O (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Demyanov, Egor A 
   4. Skopin, Maksim Y 
   5. Boytsov, Evgeniy V 
   6. Vishnyakov, Aleksey S 
   7. Kisyelkin, Dmitriy N 
   8. Kunaev, Sergey V 
   9. Bogoevich, Predrag G 
  10. Kolobaev, Dmitriy S 

Standard Manual 
   1. Kozmin, Viktor V (RUS)
   2. Nikolaev, Yuriy V 
   3. Zakharov, Denis V 
   4. Kapliev, Andrey V 
   5. Urbanovich, Anton V 
   6. Antipov, Aleksey A 
   7. Ratner, Arseniy L 
   8. Karpinskiy, Stepan N 
   9. Gribakh, Konstantin B 
  10. Badaev, Dmitriy M 

Modified 
   1. Safonov, Vladimir A (RUS)
   2. Kuzmichev, Aleksey A 
   3. Goncharov, Mikhail V 
   4. Bessonov, Sergey V 
   5. Ermolov, Maksim V 
   6. Chernousov, Dmitriy I 
   7. Pobuta, Vitaliy A 
   8. Karaev, Timur V 
   9. Tkachenko, Leonid I 
  10. ** Zinchenko, Sergey I **