Match Results


Cps Cup Masters 1

Match Date: 2018-01-26
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill, Kupriyanov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Open 
   1. Rudov, Sergey Y (RUS)
   2. Rudov, Aleksandr S 
   3. Kondrukh, Anatoliy I 
   4. Sikharulidze, Levani M 
   5. Taldykin, Vitaliy Y 
   6. Kuznetsov, Yuriy D 
   7. Konkov, Sergey N 
   8. Duplyakin, Denis A 
   9. Kuznetsova, Dina Y 
  10. Glagolev, Nikolay M 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Elbaev, Anzor B 
   3. Deledivka, Vitaliy S 
   4. Kopylov, Aleksey V 
   5. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   6. Babayan, Mikhail G 
   7. Pantyukhin, Dmitriy V 
   8. Denisov, Arseniy G 
   9. Galstyan, Aykaz D 
  10. Lavrinenko, Andrey A 

Production 
   1. Polyakov, Andrey V (RUS)
   2. Voyno, Aleksey A 
   3. Novikov, Dmitriy S 
   4. Fedorov, Andrey S 
   5. Kondrukh, Anatoliy A 
   6. Nikitin, Oleg A 
   7. Pishchulyev, Aleksey V 
   8. Fedorov, Kirill A 
   9. Kokurin, Gennadiy L 
  10. Petrov, Dmitriy A 

Standard Lady
   1. Ekkert, Natalya Y (RUS)
   2. Abramova, Tatyana M 
   3. Melkova, Olga L 
   4. Merkelova, Svetlana Y 
   5. Aksenova, Valentina S 

Production Lady
   1. Deledivka, Inna V (RUS)
   2. Gorbacheva, Irina V 
   3. Kazakova, Ekaterina V 
   4. Mishnyeva, Aleksandra P 
   5. Sadykova, Ekaterina V 

Standard Senior
   1. Sanzharevskiy, Aleksandr D (RUS)
   2. Arefev, Oleg I 
   3. Stefanyuk, Vadim S 
   4. Morenov, Aleksandr V 
   5. Zobkov, Aleksey V