Match Results


Russian National Handgun

Match Date: 2014-08-21
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Artyem Rozhkov
Stats Director: Viktoriy Makovetskay

Open 
   1. Boyarkin, Viktor A (RUS)
   2. Karchev, Daniil O 
   3. Rudov, Sergey Y 
   4. Vdovin, Evgeniy A 
   5. Smirnov, Filipp B 
   6. Pan, Sergey B 
   7. Khalitov, Roman R 
   8. Denisov, Arseniy G 
   9. Sannikov, Pavel V 
  10. Yakovlev, Vladimir Y 

Standard 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Gubin, Ilya N 
   4. Titov, Vladimir G 
   5. Kopylov, Aleksey V 
   6. Rozhkov, Artem A 
   7. Rudov, Aleksandr S 
   8. Lipatov, Sergey A 
   9. Amirov, Ramil R 
  10. Fyedorov, Roman V 

Classic 
   1. Andreev, Sergey B (RUS)
   2. Bogatyrev, Aleksey A 
   3. Denishchuk, Andrey Y 
   4. Travkin, Artem A 
   5. Kuzmin, Igor E 
   6. Glinskihk, Sergey A 
   7. Ashikhmin, Dmitriy V 
   8. Balabanov, Anatoliy S 
   9. Solovich, Oleg M 
  10. Mitishev, Rizvan R 

Production 
   1. De Cobos, Eduardo (ESP)
   2. Torgashov, Pavel A 
   3. Gushchina, Mariya M 
   4. Pichugin, Aleksey V 
   5. Ragozin, Aleksey V 
   6. Ivashkyavichyus, Saulyus V 
   7. Voyno, Aleksey A 
   8. Nikitin, Oleg A 
   9. Venetskiy, Aleksandr V 
  10. Gushchin, Mikhail Y 

Standard Lady
   1. Chernenko, Anastasiya V (RUS)
   2. Vasileva, Vera G 
   3. Makarova, Tatyana G 
   4. Strumentova, Yuliya N 
   5. Efimova, Elena E 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Tabachenko, Ekaterina V 
   4. Abramova, Tatyana M 
   5. ** Zagulyaeva, Marina A ** 

Standard Junior
   1. Rudov, Aleksandr S (RUS)
   2. Ashikhmin, Aleksey V 
   3. Gordienko, Ekaterina D 
   4. Fedorov, Kirill A 
   5. Sologub, Ilya A 

Production Junior
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Lunin, Aleksandr A 
   3. Novikov, Aleksandr P 
   4. Novikov, Vladimir P 
   5. ** Pakhomov, Danila I ** 

Open Senior
   1. Samonyuk, Aleksandr P (RUS)
   2. Shutov, Sergey A 
   3. Ermizin, Aleksandr B 
   4. Efimov, Venegdikt I 
   5. ** Mikhaylov, Sergey A ** 

Standard Senior
   1. Polegeshko, Aleksandr F (RUS)
   2. Serdyukov, Aleksey V 
   3. Kondrukh, Anatoliy I 
   4. Cherepov, Aleksey V 
   5. Sologub, Aleksandr A 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Kurbatskikh, Vasiliy A 
   3. Medvednikov, Oleg V 
   4. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   5. Efimov, Evgeniy B