Match Results


Freestyle Series 6, Match 5

Match Date: 2018-09-21 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Oleg Nikitin 
Range Master: Aleksandra Mishnyeva 
Stats Director: Oleg Nikitin 

Standard 
   1. Galstyan, Aykaz (RUS)
   2. Kalita, Vladimir 
   3. Babayan, Mikhail 
   4. Zaugolnikov, Ivan 
   5. Mezentsev, Stanislav 
   6. Sokolov, Aleksey 
   7. Zobkov, Aleksey 
   8. Yurkevich, Yuriy 
   9. Seravkin, Sergey 
  10. Pilipchuk, Viktor 

Production 
   1. Nikitin, Oleg (RUS)
   2. Petrov, Dmitriy 
   3. Komlev, Aleksey 
   4. Trofimov, Vladimir 
   5. Surmanov, Roman 
   6. Svinin, Vladimir 
   7. Malyshev, Valeriy 
   8. Pakhomov, Dmitriy 
   9. Seryegin, Aleksey 
  10. Prokhorov, Aleksandr 

Production Senior
   1. Malyshev, Valeriy (RUS)
   2. Pakhomov, Dmitriy 
   3. Prokhorov, Aleksandr 
   4. Dobrodiy, Mikhail 
   5. Lyskin, Pavel