Match Results


Freestyle Series 6, Match 5

Match Date: 2018-09-21
Match Discipline: Handgun
Match Director: Oleg Nikitin
Range Master: Aleksandra Mishnyeva
Stats Director: Oleg Nikitin

Standard 
   1. Galstyan, Aykaz (RUS)
   2. Kalita, Vladimir 
   3. Babayan, Mikhail 
   4. Zaugolnikov, Ivan 
   5. Mezentsev, Stanislav 
   6. Sokolov, Aleksey 
   7. Zobkov, Aleksey 
   8. Yurkevich, Yuriy 
   9. Seravkin, Sergey 
  10. Pilipchuk, Viktor 

Production 
   1. Nikitin, Oleg (RUS)
   2. Petrov, Dmitriy 
   3. Komlev, Aleksey 
   4. Trofimov, Vladimir 
   5. Surmanov, Roman 
   6. Svinin, Vladimir 
   7. Malyshev, Valeriy 
   8. Pakhomov, Dmitriy 
   9. Seryegin, Aleksey 
  10. Prokhorov, Aleksandr 

Production Senior
   1. Malyshev, Valeriy (RUS)
   2. Pakhomov, Dmitriy 
   3. Prokhorov, Aleksandr 
   4. Dobrodiy, Mikhail 
   5. Lyskin, Pavel