Match Results


Storm Of Citadel 2018

Match Date: 2018-05-03
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Artyem Rozhkov
Stats Director: Viktoriya Makovetskaya

Open 
   1. Velichkin, Denis E (RUS)
   2. Sannikov, Pavel V 
   3. Dashuk, Andrey S 
   4. Ermolaev, Aleksandr V 
   5. Shashin, Konstantin V 
   6. Larin, Vladislav Y 
   7. Taldykin, Vitaliy Y 
   8. Abravitov, Igor V 
   9. Ilin, Sergey A 
  10. Konkov, Sergey N 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Elbaev, Anzor B 
   4. Galstyan, Aykaz D 
   5. Nemykin, Nikita M 
   6. Lunin, Aleksandr A 
   7. Foka, Bogdan O 
   8. Babayan, Mikhail G 
   9. Petrykin, Dmitriy P 
  10. Saprykin, Andrey V 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Mitishev, Rizvan R 
   3. Andreev, Sergey B 
   4. Rozanov, Yuriy A 
   5. Kuznetsov, Ivan A 
   6. Pushkarev, Sergey A 
   7. Potekhin, Viktor Y 
   8. Ignatov, Yuriy N 
   9. Shaffert, Aleksandr A 
  10. Kuvshinov, Denis V 

Production 
   1. Fedorov, Andrey S (RUS)
   2. Gakkel, Ivan A 
   3. Polyakov, Andrey V 
   4. Fyedorov, Roman V 
   5. Gura, Evgeniy A 
   6. Gushchin, Mikhail Y 
   7. Markov, Ivan A 
   8. Vakhaniya, Ramazi R 
   9. Vyaltsev, Nikolay S 
  10. Tyulenev, Aleksandr E 

Standard Lady
   1. Isupova, Natalya G (RUS)
   2. Koptseva, Kristina S 
   3. Melkova, Olga L 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Abramova, Tatyana M 

Production Lady
   1. Tsegalko, Anna A (RUS)
   2. Tyapkina, Vera A 
   3. Sadykova, Ekaterina V 
   4. Kuznetsova, Olga V 
   5. Kuryanova, Marina M 

Open Senior
   1. Ermolaev, Aleksandr V (RUS)
   2. Abravitov, Igor V 
   3. Konkov, Sergey N 
   4. Burakin, Evgeniy S 
   5. Rezvov, Sergey V 

Production Senior
   1. Serdyukov, Aleksey V (RUS)
   2. Medvednikov, Oleg V 
   3. Tsegalko, Aleksandr N 
   4. Kubasov, Vladimir S 
   5. Myasnikov, Andrey O