Match Results


Russian Cup, 1 Round

Match Date: 2019-03-22
Match Discipline: Handgun
Match Director: Denisov Vyacheslav
Range Master: Artyem Rozhkov
Stats Director: Nesterova N

Open 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Lavrinenko, Andrey A 
   3. Rudov, Sergey Y 
   4. Sannikov, Pavel V 
   5. Burchuladze, Nikolay S 
   6. Dashuk, Andrey S 
   7. Petrykin, Dmitriy P 
   8. Taldykin, Vitaliy Y 
   9. Ermolaev, Aleksandr V 
  10. Tretyakov, Anton S 

Standard 
   1. Titov, Vladimir G (RUS)
   2. Popov, Aleksey S 
   3. Pashkov, Gurgen G 
   4. Galstyan, Aykaz D 
   5. Saprykin, Andrey V 
   6. Elbaev, Anzor B 
   7. Lunin, Aleksandr A 
   8. Gubin, Ilya N 
   9. Denisov, Arseniy G 
  10. Deledivka, Vitaliy S 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Rozanov, Yuriy A 
   3. Mitishev, Rizvan R 
   4. Petrushin, Evgeniy B 
   5. Chulenko, Yan V 
   6. Kulishov, Andrey V 
   7. Pushkarev, Sergey A 
   8. Denishchuk, Andrey Y 
   9. Zaytsev, Yuriy K 
  10. Solovich, Oleg M 

Production 
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Torgashov, Pavel A 
   3. Ivaskevicius, Saulius V 
   4. Gushchin, Mikhail Y 
   5. Panachev, Leonid G 
   6. Nemykin, Nikita M 
   7. Gakkel, Ivan A 
   8. Kopylov, Aleksey V 
   9. Kondrukh, Anatoliy A 
  10. Novikov, Dmitriy S 

Standard Lady
   1. Efimova, Elena E (RUS)
   2. Makarova, Tatyana G 
   3. Zagulyaeva, Marina A 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Sadykova, Ekaterina V 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Gordienko, Ekaterina D 
   3. Deledivka, Inna V 
   4. Kazakova, Ekaterina V 
   5. Gorbacheva, Irina V 

Open Senior
   1. Rudov, Sergey Y (RUS)
   2. Ermolaev, Aleksandr V 
   3. Shchyegolev, Igor O 
   4. Kondrukh, Anatoliy I 
   5. Oskirko, Sergey D 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Ternovskiy, Aleksey I 
   3. Stefanyuk, Vadim S 
   4. Khramykh, Sergey A 
   5. Zobkov, Aleksey V 

Classic Senior
   1. Petrushin, Evgeniy B (RUS)
   2. Pushkarev, Sergey A 
   3. Zaytsev, Yuriy K 
   4. Solovich, Oleg M 
   5. Lantsman, Lazar G 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg V (RUS)
   2. Markov, Aleksandr G 
   3. Gruzmanov, Konstantin V 
   4. Malyshev, Valeriy V 
   5. Serdyukov, Aleksey V