Match Results


II. Novikom Russian Extreme Open 2016

Match Date: 2016-08-19
Match Discipline: Handgun
Match Director: Lubor Novak (CZE)
Range Master: Artem Rozhkov (RUS)
Stats Director: Petr Svrcek (CZE)

Open 
   1. Ballesteros, Jorge (ESP)
   2. Bojarkin, Viktor 
   3. Huttner, Eli 
   4. Rudov, Sergey 
   5. Vdovin, Evgeny 
   6. Kondrukh, Anatoly 
   7. Tochilin, Pavel 
   8. Taldykin, Vitaly 
   9. Kirisenko, Andrey 
  10. Abravitov, Igor 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay (RUS)
   2. Gubin, Ilya 
   3. Popov, Aleksey 
   4. Nemykin, Mihail 
   5. Aleksandr, Lunin 
   6. Saprykin, Andrey 
   7. Nemykin, Nikita 
   8. Babayan, Mikhail 
   9. Petrushin, Evgeny 
  10. Lipatov, Sergej 

Classic 
   1. Venetskiy, Alexander (RUS)
   2. Ragozin, Alexey 
   3. Andreev, Sergey 
   4. Denischuk, Andrey 
   5. Lavrinenko, Andrey 
   6. Ashikhmin, Dmitriy 
   7. Mitishev, Rizvan 
   8. Perskevich, Roman 
   9. Kuzmin, Igor 
  10. Travkin, Artem 

Production 
   1. Sebo, Robin (CZE)
   2. Zapletal, Miroslav 
   3. Vinduška, Václav 
   4. Voyno, Alexey 
   5. Potapenko, Evgeny 
   6. Pichugin, Alexey 
   7. Engh, Robert 
   8. Markov, Alexander 
   9. Polyakov, Andrey 
  10. Barsukov, Alexander 

Revolver 
   1. Golov, Alexander (RUS)
   2. Brovchuk, Gennady 
   3. Mochalov, Aleksandr 
   4. Languev, Ivan 
   5. Ksenofontov, Kirill 
   6. Korolev, Viktor 
   7. Sizov, Sergey 
   8. Bunin, Aleksander 
   9. Andreenkov, Valery 
  10. Stemasov, Ilya 

Standard Lady
   1. Makarova, Tatiana (RUS)
   2. Efimova, Elena 
   3. Chernenko, Anastasia 
   4. Bukareva, Olga 
   5. Kuznetsova, Olga 

Production Lady
   1. Boehm, Violetta (ITA)
   2. Deledivka, Inna 
   3. Gorbacheva, Irina 
   4. Tabachenko, Ekaterina 
   5. Tsegalko, Anna 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya (RUS)
   2. Petrushin, Evgeny 
   3. Kurbatskikh, Vasily 
   4. Serdyukov, Alexey 
   5. Sanzharevskiy, Alexander 

Production Senior
   1. Markov, Alexander (RUS)
   2. Reich, Rolf 
   3. Hollander Hacohen, Michael 
   4. Sologub, Alexandr 
   5. Rudenko, Alexey