Match Results


South Palmira Rifle Open

Match Date: 2013-06-22
Match Discipline: Rifle
Match Director: Afanasev A.
Range Master: Petrov O.
Stats Director: Zhuravlev A.

Open Semi-Auto 
   1. Petrov, Oleg (UKR)
   2. Lipovskiy, Sergey P 
   3. Razumnyy, Andrey V 
   4. Vasin, Vitaliy 
   5. Afanasev, Andrey 
   6. Khrestin, Oleksandr S 
   7. Gromov, Sergey V 
   8. Proskuryakov, Andrej 
   9. Zamerets, Oleksandr 
  10. Saprykin, Vladislav S 

Standard Semi-Auto 
   1. Streltsov, Sergii (UKR)
   2. Inozemtsev, Andrey V 
   3. Skarboviychuk, Nikolay 
   4. Kovalchuk, Andrii 
   5. Moiseev, Mihail 
   6. Zinchenko, Oleksandr 
   7. Badera, Vasyl 
   8. Boriseyko, Aleksey 
   9. Ushatyi, Iurii 
  10. Corovai, Anatolie