Match Results


White Tower

Match Date: 2010-03-07
Match Discipline: Handgun
Match Director: Nik. Kosmaras
Range Master: Mich. Zafeiridis
Stats Director: G. Zervas - Emm. Stefanidis

Open 
   1. Dim. Fessas (GRE)
   2. Pan. Drakakis 
   3. Kon. Madaros 
   4. Andreas Stettin (AUT) 
   5. Ioan. Tyrakis 
   6. Mich. Makarounas 
   7. Stefan Zeindl (AUT) 
   8. Ioan. Savvidis 
   9. Efst. Kakogiannis 
  10. Nik. Kosmaras 

Standard 
   1. Alex Sklavis (GRE)
   2. Geo. Poutoglidis 
   3. Mich. Zacharioudakis 
   4. Nik. Vasiliou 
   5. Geo. Petroulidis 
   6. Chr. Tsagaridis 
   7. Evag. Papagrigoriou 
   8. Kon. Soumalevris 
   9. Hr. Lioggos 
  10. Geo. Papadopoulos 

Production 
   1. Kon. Tsivis (GRE)
   2. Kon. Ragias 
   3. Geo. Tzallas 
   4. Stef. Hairopoulos 
   5. Ath. Tsimekas 
   6. Pol. Dafnomilis 
   7. Geo. Iliopoulos 
   8. Ar. Kalonikidis 
   9. Emm. Samaritakis 
  10. Tij. Cetkovic 

Open Lady
   1. K. Bergele (GRE)
   2. Dor. Tsernat-Korboi 
   3. Eleon. Saouridou 
   4. Dim. Saxoni 
   5. Mar. Xenaki 

Production Lady
   1. Jelena Savcovic (GRE)
   2. Panag. Asikeli 
   3. El. Nikolaou 
   4. Son. Lazaridou 
   5. Efst. Hasogia 

Open Senior
   1. Dim. Fessas (GRE)
   2. Evag. Barkatsas 
   3. Geo. Veis 
   4. Geo. Papadopoulos 
   5. St. Iordanidis 

Standard Senior
   1. Geo. Putoglidis (GRE)
   2. Kon. Soumalevris 
   3. Hr. Lioggos 
   4. Geo. Papadopoulos 
   5. Dim. Fytatzis 

Production Senior
   1. Stef. Hairopoulos (GRE)
   2. Ar. Kalonikidis 
   3. Dim. Hatziprodromou 
   4. Geo. Soulis 
   5. Sp. Nikolouzos