Match Results


Russian National Rifle

Match Date: 2010-10-15 
Match Discipline: Rifle 
Match Director: Aleksandr Pivovar 
Range Master: Evgeni Efimov 
Stats Director: Vadim Stefanyuk 

Open Semi-Auto 
   1. Kirisenko, Andrey (RUS)
   2. Lebedev, Igor 
   3. Koshkin, Ivan 
   4. Lipatov, Sergey 
   5. Skorykh, Aleksandr 
   6. Boyarkin, Vladimir 
   7. Malashkin, Sergey 
   8. Kryukov Aleksey 
   9. Ilin, Vsevolod 
  10. Shevchenko, Aleksey 

Standard Semi-Auto 
   1. Gladilkin, Ivan (RUS)
   2. Tolstikov, Anatoliy 
   3. Panov, Sergey 
   4. Hartchenko, Aleksandr 
   5. Buldakov, Aleksey 
   6. Rogozhin, Sergey 
   7. Titov, Aleksandr 
   8. Nosov, Konstantin 
   9. Yankov, Anton 
  10. Zhuk, Aleksey 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Popova, Alla (RUS)
   2. Reva, Alyona 
   3. Salkova, Darya 
   4. Maltceva, Mariya 
   5. Hetagurova, Zarina 

Standard Semi-Auto Junior
   1. Zaitcev, Roman (RUS)
   2. Baranov, Nikolay 
   3. Kondratenko, Sergey 
   4. Bondyukov, Ivan 
   5. Belenikin, Dmitry