Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2011-05-27 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Vitaly Kruchin 
Range Master: Anatoliy Kondrukh 
Stats Director: Kiril Kupriyanov 

Open 
   1. Koshkin, Ivan (RUS)
   2. Ilin, Vsevolod 
   3. Mubarakov, Ramazan 
   4. Minakov, Evgeniy 
   5. Kirisenko, Andrey 
   6. Novikov, Vladimir 
   7. Spasichenko, Dmitriy 
   8. Dmitriev, Vadim 
   9. Ilin, Aleksandr 
  10. Burakin, Evgeniy 

Standard 
   1. Plaksin, Vasiliy (RUS)
   2. Konov, Sergey 
   3. Avdeev, Kirill 
   4. Shevchenko, Sergey 
   5. Skopin, Maksim 
   6. Vikharev, Andrey 
   7. Goncharov, Viktor 
   8. Verkholantsev, Aleksandr 
   9. Ananichev, Vladimir 
  10. Kabakov, Aleksandr 

Standard Manual 
   1. Skvortsov, Sergey (RUS)
   2. Zamula, Vitaliy 
   3. Salikov, Oleg 
   4. Kononenko, Pavel 
   5. Mashechkov, Artyem 
   6. Shashin, Konstantin 
   7. Lipin, Ilya 
   8. Alekseenko, Aleksey 
   9. Nikolaev, Yuriy 
  10. Danilov, Yuriy 

Modified 
   1. Voyno, Aleksey (RUS)
   2. Chamyan, Vladimir 
   3. Myagkikh, Roman 
   4. Veneckii, Aleksandr 
   5. Chernousov, Dmitriy 
   6. Travkin, Artem 
   7. Chernousov, Evgeniy 
   8. Voyno, Aleksandr 
   9. Nevolin, Aleksey 
  10. Sokolov, Dmitriy