Match Results


Hellenic Handgun Nationals

Match Date: 2010-06-05
Match Discipline: Handgun
Match Director: D. Soumalevris
Range Master: E. Efentakis
Stats Director: G. Zervas

Open 
   1. K. Madaros (GRE)
   2. I. Anastasiou 
   3. I. Tyrakis 
   4. M. Makarounas 
   5. I. Savvidis 
   6. P. Drakakis 
   7. S. Tsakiridis 
   8. N. Kosmaras 
   9. H. Savvelidis 
  10. Vas. Babouris 

Standard 
   1. A. Sklavis (GRE)
   2. K. Roumeliotakis 
   3. N. Vasiliou 
   4. G. Poutoglidis 
   5. I. Spatoulas 
   6. M. Zaharioudakis 
   7. E. Petsalakis 
   8. Ph. Somarakis 
   9. H. Lioggos 
  10. E. Papagrigoriou 

Production 
   1. K. Ragias (GRE)
   2. St. Hairopoulos 
   3. G. Tzallas 
   4. Em. Koutantos 
   5. A. Kalonikidis 
   6. P. Dafnomilis 
   7. A. Tsimekas 
   8. K. Stavrakidis 
   9. E. Politis 
  10. G. Soulis 

Modified 
   1. E. Tsiskakis (GRE)
   2. E. Papagiannopoulos 
   3. Nek. Babouris 
   4. Sp. Vorilas 
   5. N. Konstantinou 
   6. M. Zafeiridis 
   7. Hr. Efthimiou 
   8. E. Laskaris 
   9. Hr. Evaggelopoulos 
  10. K. Kolokythas 

Open Lady
   1. M. Fotopoulou (GRE)
   2. K. Bergele 
   3. D. Saxoni 
   4. Ag. Mavilidi 
   5. El. Saouridou 

Standard Senior
   1. G. Poutoglidis (GRE)
   2. H. Lioggos 
   3. G. Papadopoulos 
   4. F. Nousis 
   5. St. Dimitrakopoulos 

Production Senior
   1. St. Hairopoulos (GRE)
   2. A. Kalonikidis 
   3. K. Stavrakidis 
   4. G. Solulis 
   5. A. Panagopoulos 

Modified Senior
   1. E. Papagiannopoulos (GRE)
   2. S. Vorilas 
   3. E. Laskaris 
   4. K. Kolokythas 
   5. G. Zervas 

Open Super Senior
   1. E. Kakogiannis (GRE)
   2. N. Sismanidis 
   3. E. Delikostidis 
   4. G. Meimaridis 
   5. V. Konstantinidis 

Standard Super Senior
   1. D. Fytatzis (GRE)
   2. I. Alexiou 
   3. D. Sklavis 
   4. A. Konstantinidis 
   5. I. Lagoudis