Match Results


2nd Spring Cup PSE

Match Date: 2003-04-20
Match Discipline: Handgun
Match Director: Panos Kehagias
Range Master: Nontas Papagiannopoulos
Stats Director: Eleni Papastavropoulou - George Giamarellos

Open 
   1. Anastassiou I. (GRE)
   2. Fessas D. 
   3. Kehagias P. 
   4. Iordanidis S. 
   5. Madaros K. 
   6. Vorilas Spyros 
   7. Theodorou M. 
   8. Agelakis Chr. 
   9. Maragoudakis I. 
  10. Savidis I. 

Standard 
   1. Liogos Chr. (GRE)
   2. Makarounas M. 
   3. Mandakos S. 
   4. Babouris V. 
   5. Kantrantsiotis N. 
   6. Soumalevris D. 
   7. Papagiannopoulos N. 
   8. Babouris N. 
   9. Kontopoulos I. 
  10. Livanos P. 

Production 
   1. Soulis G. (GRE)
   2. Vassileiou N. 
   3. Gioldasis G. 
   4. Alexakos R. 
   5. Anastassopoulos I. 
   6. Tsimekas A. 
   7. Pamporis A. 
   8. Kakavoulas I. 
   9. Stavrinakis Em. 
  10. Tsamis M. 

Open Lady
   1. Theodorou Monica (GRE)
   2. Fessa Olga 
   3. Fotopoulou Marianna 
   4. Papastavropoulou Eleni 
   5. Fessa Pavlina 

Open Senior
   1. Kehagias Panos (GRE)
   2. Sismanidis Nikos 
   3. Kakogiannis Efstathios 
   4. Meimaridis George 
   5. Isakidis Vassilis 

Standard Senior
   1. Kantrantsiotis Nikolaos (GRE)
   2. Dritsas Dimitrios 
   3. Alexiou Ioannis 
   4. Roussos Paris 
   5. Nikolopoulos Andreas