Match Results


Kavala Open

Match Date: 2005-11-20 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Dimitrios Sklavis 
Range Master: Manolis Stefanidis 
Stats Director: George Zervas 

Open 
   1. Drakakis, P. (GRE)
   2. Vlamakis, G. 
   3. Madaros, K. 
   4. Kartapanis, I. 
   5. Babouris, B. 
   6. Babouris, N. 
   7. Makarounas, M. 
   8. Fessas, D. 
   9. Savidis, I. 
  10. Sismanidis, N. 

Standard 
   1. Poutoglidis, G. (GRE)
   2. Lioggos, X. 
   3. Kosmaras, N. 
   4. Zacharioudakis, M. 
   5. Noussis, F. 
   6. Kouroukidis, X. 
   7. Soumalevris, K. 
   8. Roumeliotakis, K. 
   9. Tsiskakis, M. 
  10. Alexiou, I. 

Production 
   1. Sklavis, Al. (GRE)
   2. Ragias, K. 
   3. Stefanidis, P. 
   4. Stavrakidis, K. 
   5. Dafnomilis, P. 
   6. Kalonikidis, A. 
   7. Xinogalas, A. 
   8. Basileiou, N. 
   9. Cheropoulos, S. 
  10. Karagiannis, G. 

Open Senior
   1. Sismanidis, N. (GRE)
   2. Meimaridis, G. 
   3. Kakogiannis, E. 
   4. Pantelikitzis, N. 
   5. Christodoulou, S. 

Standard Senior
   1. Alexiou, I. (GRE)
   2. Katrantsiotis, N. 
   3. Pantopoulos, K. 
   4. Konstantinidis, A. 
   5. Sklavis, D. 

Production Senior
   1. Soulis, G. (GRE)
   2. Fitatzis, D. 
   3. Xanozidis, G. 
   4. Mouzourakis, Th. 
   5. Zervas, G.