Match Results


1st Philippos Cup

Match Date: 2003-09-14
Match Discipline: Handgun
Match Director: Charis Kouroukidis
Range Master: Nikos Katrantsiotis
Stats Director: George Zervas

Open 
   1. Dimitris Fessas (GRE)
   2. Kostas Madaros 
   3. Stavros Iordanidis 
   4. Panos Kechagias 
   5. Ioannis Savidis 
   6. Panagiotis Drakakis 
   7. Spyros Vorilas 
   8. Efstathios Kakogiannis 
   9. Ioannis Kartapanis 
  10. Efraim Delikostidis 

Standard 
   1. Stefanos Cheropoulos (GRE)
   2. Dinos Soumalevris 
   3. George Poutoglidis 
   4. Alexis Chamlatzis 
   5. Athanasios Manolis 
   6. Ioannis Kontopoulos 
   7. Kostas Moisidis 
   8. Michalis Zafiridis 
   9. Foris Noussis 
  10. Christos Lioggos 

Production 
   1. Kostas Stavrakidis (GRE)
   2. Manolis Stefanidis 
   3. Pavlos Stefanidis 
   4. George Soulis 
   5. Alexandros Sklavis 
   6. Nikos Vasileiou 
   7. Nikos Kosmaras 
   8. Aris Kalonikidis 
   9. D. Karadimitris 
  10. An. Proutsalis 

Open Lady
   1. Dina Bergele (GRE)
   2. Marianna Fotopoulou 
   3. Nora Saouridou 
   4. M. Argiraki 
   5. Eleni Sdraka 

Standard Senior
   1. Ioannis Alexiou (GRE)
   2. Nikos Katrantsiotis 
   3. Asklipios Konstantinidis 
   4. Ioannis Lagoudis 
   5. Dimitrios Sklavis 

Production Senior
   1. George Soulis (GRE)
   2. Dimitris Fitatzis 
   3. Dimitris Dritsas 
   4. Kostas Pantopoulos 
   5. Christos Misirlis