Match Results


Karditsa Open

Match Date: 2003-06-08 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Kostas Thimiopoulos 
Range Master: Dimitris Zafiris 
Stats Director: Maria Paisi 

Open 
   1. Dimitrios Fessas (GRE)
   2. Kostas Madaros 
   3. Spyros Vorilas 
   4. Olga Fessa 
   5. Ioannis Kartapanis 
   6. George Meimaridis 
   7. Efstathios Kakogiannis 
   8. Sofoklis Charlaftis 
   9. Efraim Delikostidis 
  10. Pavlina Fessa 

Standard 
   1. Stefanos Cheropoulos (GRE)
   2. Nikolaos Kosmaras 
   3. Kostas Thimiopoulos 
   4. Ioannis Kontopoulos 
   5. Dimitrios Petsios 
   6. Michalis Zafiridis 
   7. Pantelis Mpakalis 
   8. Dino Soumalevris 
   9. Ioannis Alexiou 
  10. Kostantinos Farmakis 

Production 
   1. Dimitrios Karadimitris (GRE)
   2. Nikolaos Papadimitriou 
   3. Konstantinos Gevros 
   4. Dimitrios Fitatzis 
   5. Grigorios Karagiannis 
   6. Alexandros Sirogiannis 
   7. Christos Kakoulidis 
   8. Dimitrios Zafiris 
   9. Lambros Athanasopoulos 
  10. Kostantinos Cheropoulos 

Standard Senior
   1. Ioannis Alexiou (GRE)
   2. Asklipios Konstantinidis 
   3. Markos Tertsis 
   4. Ioannis Lagoudis 
   5. George Georgiou