Match Results


Patra Spring Cup

Match Date: 2005-04-17 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: John Kakavoulas 
Range Master: Nontas Papagiannopoulos 
Stats Director: Eleni Papastavropoulou - Giamarellou 

Open 
   1. Anastasiou I. (GRE)
   2. Fessas D. 
   3. Madaros K. 
   4. Makarounas M. 
   5. Chalkiopoulos K. 
   6. Drakakis P. 
   7. Babouris B. 
   8. Vlamakis G. 
   9. Kartapanis I. 
  10. Sismanidis N. 

Standard 
   1. Poutoglidis G. (GRE)
   2. Manolis A. 
   3. Zacharioudakis M. 
   4. Cheropoulos S. 
   5. Papagiannopoulos N. 
   6. Vlachoutsikos E. 
   7. Roumeliotakis K. 
   8. Farmakis K. 
   9. Tsiskakis M. 
  10. Pistiolas N. 

Production 
   1. Kalonikidis A. (GRE)
   2. Sklavis A. 
   3. Tsimekas A. 
   4. Zafiridis M. 
   5. Kontopoulos I. 
   6. Xinogalas A. 
   7. Gioldasis G. 
   8. Stavrakidis K. 
   9. Anastasopoulos I. 
  10. Soulis G. 

Open Senior
   1. Sismanidis N. (GRE)
   2. Kakogiannis E. 
   3. Vorilas S. 
   4. Meimaridis G. 
   5. Delikostidis E. 

Standard Senior
   1. Thomalaris A. (GRE)
   2. Livanos P. 
   3. Konstantinidis A. 
   4. Alexiou I. 
   5. Andriopoulos V. 

Production Senior
   1. Soulis G. (GRE)
   2. Dritsas D. 
   3. Fitatzis D. 
   4. Likousis A. 
   5. Giannoutas Th.