Match Results


2nd Y.M Tunku Abu Bakar Challenge

Match Date: 2003-06-13
Match Discipline: Handgun
Match Director: Y.M Tunku Abu Bakar.
Range Master: Mr. Chepit
Stats Director: Mr. Sanjeet Bal

Open 
   1. Narongsak Kaemmuangpet (THA)
   2. Zaenal Arief 
   3. Doan Suriyapromchai 
   4. Cholatit Chonboon 
   5. Joseph Leonardy 
   6. Chiew Tat Chi 
   7. Bambang Trihatmodjo 
   8. Mohd. Zaide Mohd. Zain 
   9. Tian Tian Hong 
  10. Shahrin Yaakub 

Standard 
   1. Mohd. Zafri B. Ibrahim (MAS)
   2. David Budiman 
   3. Azmi B. Kawi 
   4. Hafiz B. Busu 
   5. Mohd Ridzal B. Wan Chik 
   6. Khairul B. Ahmad 
   7. Gilbert A/k Kereng 
   8. Zulkifli B. Ismail 
   9. Alias B. Mehad 
  10. Y.M Tunku Abu Bakar 

Production 
   1. Abd. Raim B. Arasia (MAS)
   2. Mohd Sani Ghazal 
   3. Zukri B. Endut 
   4. Muhamad B. Jaafar 
   5. Foo Kah Hin 
   6. Mohd Nasarudin Abdullah 
   7. Zulkeply Abd Malek 
   8. Zulkiffli B. Jaafar 
   9. Lipton Goh 
  10. Kelvin Lee