Match Results


Shotgun Cup

Match Date: 2004-11-07 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Kostas Exarchos 
Range Master: Michalis Zafiridis 
Stats Director: Joyce Ginni 

Open 
   1. K. Exarchos (GRE)
   2. G. Tertsis 
   3. D. Kazakeas 
   4. P. Giltidis 
   5. A. Pigadas 
   6. P. Leontaridis 
   7. K. Lambroulis 
   8. K. Farmakis 
   9. N. Kaxeris 
  10. K. Piteni 

Standard 
   1. M. Zafiridis (GRE)
   2. N. Kosmaras 
   3. P. Kotsanas 
   4. D, Polizois 
   5. E. Tsairoglou 
   6. K. Topouzis 
   7. D. Voggos 
   8. I. Pilarinos 
   9. A. Pliakos 
  10. G. Dimas 

Modified 
   1. K. Soumalevris (GRE)
   2. D. Petsios 
   3. N. Petridis 
   4. P. Theodoropoulos 
   5. F. Mitsios 
   6. K. Zoukas 
   7. El. Saouridou 
   8. E. Panagiotou 
   9. A. Valvi 
  10. G. Soumelevris