Match Results


Hellenic Nationals

Match Date: 2004-04-03 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Kostas Thimiopoulos 
Range Master: Nikos Panagiotidis 
Stats Director: Eleni Papastavropoulou - George Zervas 

Open 
   1. Fessas D. (GRE)
   2. Drakakis P. 
   3. Savidis I. 
   4. Kartapanis I. 
   5. Kechagias P. 
   6. Vlamakis G. 
   7. Sismanidis N. 
   8. Vorilas S. 
   9. Kakogianis E. 
  10. Meimaridis G. 

Standard 
   1. Zacharioudakis M. (GRE)
   2. Liogos X. 
   3. Kosmaras N. 
   4. Cheropoulos S. 
   5. Soumalevris D. 
   6. Chamlatzis A. 
   7. Noussis F. 
   8. Zafiridis M. 
   9. Moisidis K. 
  10. Kontopoulos I. 

Production 
   1. Syrogianis A. (GRE)
   2. Sklavis A. 
   3. Kalonikidis A. 
   4. Soulis G. 
   5. Stavrakidis K. 
   6. Stefanidis P. 
   7. Vasileiou N. 
   8. Gioldasis G. 
   9. Tsimekas A. 
  10. Anastasopoulos I. 

Open Lady
   1. Fotopoulou M. (GRE)
   2. Bergele D. 
   3. Fessa P. 
   4. Fessa O. 
   5. Papastavropoulou E. 

Open Senior
   1. Kechagias P. (GRE)
   2. Sismanidis N. 
   3. Kakogianis E. 
   4. Meimaridis G. 
   5. Delikostidis E. 

Standard Senior
   1. Katrantsiotis N. (GRE)
   2. Alexiou I. 
   3. Sklavis D. 
   4. Lagoudis I. 
   5. Georgiou G. 

Production Senior
   1. Soulis G. (GRE)
   2. Fitatzis D. 
   3. Dritsas D. 
   4. Tertsis M. 
   5. Karakontopoulos A.