Match Results


PSE Automn Chellenge

Match Date: 2003-11-09 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Panos Kechagias 
Range Master: George Kontis 
Stats Director: Eleni Papastavropoulou-Giamarellou 

Open 
   1. Fessas D. (GRE)
   2. Drakakis P. 
   3. Madaros K. 
   4. Vorilas Sp. 
   5. Iordanidis St. 
   6. Agelakis Chr. 
   7. Savidis I. 
   8. Kakogiannis E. 
   9. Charlaftis S. 
  10. Fotopoulou M. 

Standard 
   1. Vosemberg N. (GRE)
   2. Kontopoulos I. 
   3. Zacharioudakis M. 
   4. Roumeliotakis K. 
   5. Lioggos Ch. 
   6. Soumalevris K. 
   7. Cheropoulos S. 
   8. Chalkiopoulos K. 
   9. Makarounas M. 
  10. Farmakis K. 

Production 
   1. Stavrakidis K. (GRE)
   2. Sklavis A. 
   3. Syrogiannis A. 
   4. Soulis G. 
   5. Kalonikidis A. 
   6. Stefanidis P. 
   7. Vasileiou N. 
   8. Tsimekas A. 
   9. Alexakos R. 
  10. Efentakis M. 

Open Senior
   1. Kakogiannis E. (GRE)
   2. Meimaridis G 
   3. Sismanidis N. 
   4. Delikostidis E. 
   5. Kechagias P. 

Standard Senior
   1. Alexiou I. (GRE)
   2. Konstantinidis A. 
   3. Tertsis M. 
   4. Efstratiou N. 
   5. Arkalis I. 

Production Senior
   1. Alexakos R. (GRE)
   2. Dritsas D. 
   3. Giannoutas Th. 
   4. Lykousis A. 
   5. Veis G.