Match Results


PSE Automn Chellenge

Match Date: 2003-11-09
Match Discipline: Handgun
Match Director: Panos Kechagias
Range Master: George Kontis
Stats Director: Eleni Papastavropoulou-Giamarellou

Open 
   1. Fessas D. (GRE)
   2. Drakakis P. 
   3. Madaros K. 
   4. Vorilas Sp. 
   5. Iordanidis St. 
   6. Agelakis Chr. 
   7. Savidis I. 
   8. Kakogiannis E. 
   9. Charlaftis S. 
  10. Fotopoulou M. 

Standard 
   1. Vosemberg N. (GRE)
   2. Kontopoulos I. 
   3. Zacharioudakis M. 
   4. Roumeliotakis K. 
   5. Lioggos Ch. 
   6. Soumalevris K. 
   7. Cheropoulos S. 
   8. Chalkiopoulos K. 
   9. Makarounas M. 
  10. Farmakis K. 

Production 
   1. Stavrakidis K. (GRE)
   2. Sklavis A. 
   3. Syrogiannis A. 
   4. Soulis G. 
   5. Kalonikidis A. 
   6. Stefanidis P. 
   7. Vasileiou N. 
   8. Tsimekas A. 
   9. Alexakos R. 
  10. Efentakis M. 

Open Senior
   1. Kakogiannis E. (GRE)
   2. Meimaridis G 
   3. Sismanidis N. 
   4. Delikostidis E. 
   5. Kechagias P. 

Standard Senior
   1. Alexiou I. (GRE)
   2. Konstantinidis A. 
   3. Tertsis M. 
   4. Efstratiou N. 
   5. Arkalis I. 

Production Senior
   1. Alexakos R. (GRE)
   2. Dritsas D. 
   3. Giannoutas Th. 
   4. Lykousis A. 
   5. Veis G.