Match Results


Hellenic Shotgun Open

Match Date: 2003-06-01
Match Discipline: Handgun
Match Director: Michalis Zafeiridis
Range Master: Dimitrios Petsios
Stats Director: Kostas Thimiopoulos - Maria Paisi

Standard 
   1. Ioannis Anastasiou (GRE)
   2. Polikarpos Kotsanas 
   3. Athanasios Pliakos 
   4. Dimitrios Mpitos 
   5. Dimitrios Petsios 
   6. Anestis Gousis 
   7. Grigorios Karagiannis 
   8. Anastasios Likousis 
   9. Theodoros Vottis 
  10. Athanasios Kitsakos