Match Results


Hellenic Shotgun Open

Match Date: 2003-06-01 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Michalis Zafeiridis 
Range Master: Dimitrios Petsios 
Stats Director: Kostas Thimiopoulos - Maria Paisi 

Standard 
   1. Ioannis Anastasiou (GRE)
   2. Polikarpos Kotsanas 
   3. Athanasios Pliakos 
   4. Dimitrios Mpitos 
   5. Dimitrios Petsios 
   6. Anestis Gousis 
   7. Grigorios Karagiannis 
   8. Anastasios Likousis 
   9. Theodoros Vottis 
  10. Athanasios Kitsakos